Automatizace JA100

Automatizace za pomoci zabezpečovacího zařízení Jablotron JA100 je spousta doplňkových funkcí, které oceníte. Je těžké přesně vyjmenovat všechny možnosti, které skrývá spojení ústředny JA100 a automatizace objektu.

Namátkou Vám vybereme jen některé a je už jen na Vaší fantazii co všechno budete chtít do systému přidat a naučit ho aby uměl. Důležité je, pokud plánujete novostavbu, aby se s variantou automatizace počítalo, pokud ji v budoucnu budete chtít realizovat. Je možné provést některé zásahy do již existujících instalací, ale někdy se to neobejde bez razantních změn.

Tyto prvky automatizace mohou reagovat jak na změny a povely, které jim vydá ústředna, nebo je lze spojit přímo s jednotlivými čidly a úkony plánovat přesně v daných oblastech.

Není nic jednoduššího než se zeptat a nechat si navrhnout řešení.

Zde jsou některé možnosti, které automatizace umožňuje.To jsou jen některé možnosti automatizace spojené s JA100.

Automatizace GSM

Pokud nevlastníte zabezpečovací zařízení od Jablotron JA100. Je možné automatizaci provést s určitými omezeními za použití GSM modulů.

Tento systém má své úskalí a určitě nedovolí takový komfort jako spojení s JA100 ale pro jednoduché a funkční systémy je plně dostačující. Pro tuto možnost máme k dispozici GSM programovatelý moduly

Pro montáž do rozvaděče na din lištu je k dispozici GD-02-DIN

Univerzální GSM komunikátor a ovladač GD-02-DIN umožňuje ovládat a sledovat stav nejrůznějších spotřebičů na dálku. Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním.

Pro ovládání jsou k dispozici dva výstupy (jeden silový a jeden signálový), které mohou být stavové nebo impulzní. Pro hlášení stavu má GD-02-DIN dva vstupy reagující na spojení s GND. Aktivace a deaktivace vstupu může být hlášena formou SMS, prozvoněním nebo kombinací obou možností. Jeden z těchto vstupů má i funkci počítadla impulzů (lze připojit například k elektroměru, vodoměru, plynoměru apod.). Stav načítaných impulzů lze sledovat pomocí SMS. Zařízení má i vstup pro připojení teploměru GD-02T, který umožňuje funkce sledování teploty a termostatu včetně vzdáleného přepínání a nastavování komfortní i úsporné teploty. Do zařízení je možné uložit až 10 autorizovaných telefonních čísel. GD-02-DIN obsahuje záložní akumulátor, který zajistí funkci i při výpadku napájení. Výrobek je určen pro instalaci na DIN lištu. Nastavení funkcí lze provádět pomocí SW GD-02 Config a počítače propojeného s GD-02-DIN USB kabelem.

Technické parametry

Napájení ~ 230 V / 50 Hz, zařízení třídy ochrany II.
Vlastní příkon 0,5 W / max. 1,2 W
Pásma pracovních kmitočtů 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Zatížitelnost silových kontaktů REL1 250 V AC / 16 A
Zatížitelnost signálového výstupu REL2 24 V DC / 100 mA
Doba sepnutí výstupů v režimu impulzní nastavitelné od 1s do 24 h s rozlišením 1 s
Vstupy IN1, IN2 aktivují se spojením s GND, max. napětí 24 V DC
Vstup TH pro digitální teplotní čidlo GD-02T max. délka připojení 3 m, rozsah měření -30 °C do 125 °C
Pomocný napájecí výstup +5V 5 V DC/max. 100 mA
Typická doba zálohování 3 hodiny
Rozsah pracovních teplot -20 až + 50 °C
Krytí IP20 (ČSN EN 60529)
Rozměry (bez antény) 90 x 36 x 58 mm,
1 DIN modul
Ve shodě s ČSN EN 60950-1, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-6-3, ČSN ETSI EN 301 511, ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 50518